Αραβικοί κλήροι

Υπολογισμός Αραβικών Κλήρων

Για παράδειγμα αν θέλουμε να υπολογίσουμε τον Κλήρο της Τύχης, πρέπει να προσθέσουμε τον Ωροσκόπο συν τη Σελήνη και να αφαιρέσουμε τον Ήλιο Δηλαδή: Αν ο Ωροσκόπος είναι 20ο του Ταύρου, Η Σελήνη 17ο του Υδροχόου και ο Ήλιος 2ο του Λέοντα Ωροσκόπος 20 + 30 = 50 (το 30